Miał ogromne poparcie

Moja prywatność nikogo nie dotyczy i kamer do domu nigdy nie wprowadzę? To przecież hańba dla tego miasta, żeby spadkobiercy polskich faszystów maszerowali tu w Święto Niepodległości. Są to przede wszystkim stres, warunki socjalne, dieta, styl życia? W istocie bowiem wszystkie te obostrzenia, jakie wprowadzono w Polsce po 13 grudnia, w Kolumbii obowiązują niemal bez przerwy od lat trzydziestu i pod pretekstem ich przestrzegania dokonywano największych aktów samowoli, stosowano najwymyślniejsze tortury i popełniano w majestacie prawa więcej zbrodni niż te wszystkie, które miały miejsce w Polsce w czasie stanu wojennego. Takie rozwiązania wprowadziły już np! Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Zachowuje się tak, jakby uważał, że tylko narzucając swój sposób postrzegania świata, będzie mógł ukryć swoje słabości i fakt, że nie jest w stanie sprostać warto
ściom ukształtowanym przez polską cywilizację. Na ileż to rzezi pozwalaliśmy, żeby później żałować, żeśmy ich nie przerwali? Większość gierkowskich pożyczek przejedliśmy i zmarnowaliśmy? Pamiętam czas, kiedy byłem braminem, Wielkim Stewardem, i nauczałem swych uczniów drogi do zjednoczenia ze światem Brahmy. Uważam, że nie powinno się zawierać małżeństw przed trzydziestką, bo wtedy wszystko się zmienia, a kobiety najbardziej. Wywodzi z nieżywej ziemi łodygi bzu, miesza pamięć i pożądanie, podnieca gnuśne korzenie sypiąc ciepły deszcz. Faszyzm to nie oddziały SA lub Czarnych Koszul maszerujące ulicami? Dzieciobójstwo, ojcobójstwo, wspólność kobiet, handel kradzionym, swawola we wszelkim rodzaju rozkoszy, nie masz, słowem, nic tak ostatecznego, co by się nie okazało kędyś uświęcone obyczajem jakiegoś narodu? Kieszonkowi politycy PO mogą na razie dokonywać tylko takich kieszonkowyc h zamachów stanu, że zabierają prezydentowi samolot, by nie pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s