Jednak wiele zmienia się w moim życiu

-?15 lat większość ludzi żyć będzie w warunkach zdziczałego kapitalizmu. Dzięki stacjonarnemu rowerkowi intensywność treningu nie odbiega od wysiłku fizycznego na tradycyjnym sprzęcie. Słowa prawdy nie są piękne, piękne słowa nie są prawdziwe? Motywacji wystarcza im zaledwie na kilka sesji treningowych, a potem porzucają ćwiczenia na rzecz innych domowych zajęć. Klasyk kapitalizmu byłby za? Kobieta to najgorszy terrorysta? Trimble Yuma wytrzyma upadek z wysokości 122 cm, a jego pancerna obudowa spełnia wymogi norm wojskowych NATO. Większość z nas nie zauważa absurdu, inni nieliczni potrafią go oswoić i zaakceptować. Cóż bowiem są smutki, jeśli nie myszy, które gryzą ziarna wesołości złożone w naszych sercach? Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który rozkazuje, prawie w takim samym stopniu jak u tego, który słucha. Róża z powodzeniem grała rolę pięknego kwiatu, dop
óki się nie sypnęła? W sali znajduje się teraz kilkadziesiąt żywych ludzkich ciał, a każde z nich jest workiem wypełnionym wnętrznościami i płynami pod tak wysokim ciśnieniem, że po nakłuciu strzyknęłyby na kilka metrów! Dzisiaj w demokratycznej i niepodległej Polsce można spodziewać się, że prawo i ustrój prawny naszego kraju będą kształtowali ludzie wolni od jakichkolwiek związków z komunistycznym aparatem represji i terroru. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna. W hinduizmie sfera niepojmowalnego jest bezgraniczna, a wypełniająca ją różnorodność oparta jest na najbardziej oszałamiających, przeczących sobie nawzajem, gwałtownych kontrastach! Kupuje zawodników z biednych państw, umieszcza ich w obozach treningowych krajów bogatych i potem z zyskiem sprzedaje. Wywyższył róg twoich wrogów. Gdybyśmy s tanęli u kresu naszego losu, zobaczylibyśmy, że często

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s